Neutralon algemiddel

kr 3.200 inkl. mva

Spann á 25 liter

Kategori:

Beskrivelse

Algemiddel. Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg. Afdæk jord omkring det behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.


Les mer om desinfeksjon og fjerning av alger og sopp fra Takbehandling