Vask og impregnering

Et alternativ til å male taket kan være å rengjøre og impregnere taksteinen. Impregnering er en fargeløs væske som trenger dypt ned i taksteinen, og gjør taksteinen vannavvisende og hindrer
slitasje.

Dette gjør det vanskeligere for mose og alge i å etablere seg, samtidig som det hindrer mulig
frostsprengning.


Impregnering kan være like fint og rimeligere alternativ for behandling av hustak med visse typer av rød takstein.

Takbehandlingen foregår over flere trinn
 

  • Ved befaringen vil våre ansatte ta stikkprøver for å sjekke kvaliteten på undertaket.

  • Taket rengjøres for mose, alger og annen skitt med spesialmaskiner.

  • Takrenner og nedløp rengjøres også.

  • Kontroll av takstein/overflate. Ødelagt stein byttes.

  • Impregnering påføres. Les mer her: https://nowocoat-takmaling.com/nowo-dry-wb

  • Håndverkerne dekker til der det er nødvendig.

  • Opprydding og sluttkontroll av arbeidet.

Vedlikehold

Takvask og fasadevask regnes som normalt vedlikehold av hus og bygningsmasse. Likevel har det lett for å bli forsømt. Kanskje fordi arbeidet i mange tilfeller foregår i høyden, samt at man trenger riktig sikringsutstyr. I tillegg må man være i besittelse av skikkelige maskiner og utstyr for å kunne gjøre jobben. Vi kan dekke alle disse behovene, i tillegg til kvalitetsprodukter som sikrer gode resultater.